LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ເພື່ອຄົນລາວ.
ເກີດເປັນຄົນລາວ ຈົ່ງຮູ້ໃຊ້ພາສາລາວ ເຮົາຄົນລາວຖ້າບໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ ແລ້ວຄົນຜູ່ໃດຈະມາໃຊ້ ພາສາເຮົາ?

ສງ ສຍ ສນ ສມ ສຣ ສລ ສວ ສອ ສະ ສັ ສາ ສິ ສີ ສຶ ສຸ ສົ ສຽ ສເ ສແ ສໂ ສໄ ສ່ ສ້
ຜົນການຊອກຫາ: 5 ໜ້າທີ 1 ຈາກທັງໝົດ 1 ໜ້າ
ສງວນ - ສະຫງວນ
ກ. ແພງ, ຖະໜອມ, ຫວງຫ້າມ, ຊອກຄົ້ນ (ສະຫງວນຫາ)
ສງັດ - ສະຫງັດ
ວ. ມິດ, ງຽບ, ບໍ່ມີສຽງດັງ.
ສງົບ - ສະຫງົບ
ວ. ມິດ, ເລິກ, ບໍ່ວຸ່ນວາຍ.
ສງຽມ - ສະຫງຽມ
ວ. ຄ່ຽມ, ຈຽມຕົວ, ອ່ອນນ້ອມ.
ສງ່ຽມ - ສະຫງ່ຽມ
ວ. ຄ່ຽມຄົມ, ຈຽມ, ອ່ອນນ້ອມ.
ວັຈນານຸກົມພາສາລາວ ໂດຍ ມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌ LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ, ລາວແປລາວ, ລາວແປອັງກິດ ແລະອັງກິດແປລາວ.
  ຄວາມເປັນມາ໑໐ ອັນດັບສົ່ງຄຳຕິຊົມເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ຂຶ້ນເທິງສຸດ
© ໒໐໐໙ - ໒໐໑໐ LaoDictionary.net XHTML | CSS ລະບົບຄຳສັບໂດຍ Glossword ໑.໘.໑໑