LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ເພື່ອຄົນລາວ.
ເກີດເປັນຄົນລາວ ຈົ່ງຮູ້ໃຊ້ພາສາລາວ ເຮົາຄົນລາວຖ້າບໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ ແລ້ວຄົນຜູ່ໃດຈະມາໃຊ້ ພາສາເຮົາ?

ສງ ສຍ ສນ ສມ ສຣ ສລ ສວ ສອ ສະ ສັ ສາ ສິ ສີ ສຶ ສຸ ສົ ສຽ ສເ ສແ ສໂ ສໄ ສ່ ສ້
ຜົນການຊອກຫາ: 3 ໜ້າທີ 1 ຈາກທັງໝົດ 1 ໜ້າ
ສີວ
ນ. ຕຸ່ມນ້ອຍໆທີ່ມີຫົວຄ້າຍຄືຝີ ເກີດຕາມໜ້າຂອງຄົນ. ສີວຊ້າງ ນ. ສີວຕຸ່ມໃຫຍ່.
ສີ່ວ
ນ. ເຄື່ອງມືຢ່າງນຶ່ງສຳລັບເຈາະໄມ້ ດ້ວຍການເອົາຄ້ອນຕອກລົງ; ກ. ເອົາເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວເຈາະໄມ້ ເອີ້ນວ່າ ສີ່ວໄມ.
ສີ້ວ
ວ. ລັກສະນະຂອງສີຊະນິດນຶ່ງ ແກ່ກວ່າສີຂຽວ ດັ່ງສີຫົວເປັນຜູ້ເປັນຕົ້ນ.
ວັຈນານຸກົມພາສາລາວ ໂດຍ ມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌ LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ, ລາວແປລາວ, ລາວແປອັງກິດ ແລະອັງກິດແປລາວ.
  ຄວາມເປັນມາ໑໐ ອັນດັບສົ່ງຄຳຕິຊົມເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ຂຶ້ນເທິງສຸດ
© ໒໐໐໙ - ໒໐໑໐ LaoDictionary.net XHTML | CSS ລະບົບຄຳສັບໂດຍ Glossword ໑.໘.໑໑