LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ເພື່ອຄົນລາວ.
ເກີດເປັນຄົນລາວ ຈົ່ງຮູ້ໃຊ້ພາສາລາວ ເຮົາຄົນລາວຖ້າບໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ ແລ້ວຄົນຜູ່ໃດຈະມາໃຊ້ ພາສາເຮົາ?

ເກ ເທ ເຜ ເວ ເສ ເຫ
ຜົນການຊອກຫາ: 158 ໜ້າທີ 3 ຈາກທັງໝົດ 8 ໜ້າ
ເກົາ
ກ. ເອົາເລັບຂູດໄປມາຕາມບ່ອນຄັນ.
ເກົາທັນ
ນ. ຫນ້າທະນູ (ສ. ເກົາທັນທ)
ເກົາສັນ
ນ. ຄວາມສະບາຍ, ຄວາມສະຫລາດ (ສ. ເກົາສັນຍ)
ເກົາສາມພີ
(ເບິ່ງ ໂກສັມພີ)
ເກົາຫຣີ - ເກົາຫລີ
ນ. ນາມປະເທດນຶ່ງ ຢູ່ຕິດກັບປະເທດຈີນ ທາງຕາເວັນອອກ.
ເກົາເຫລົາ
ນ. ຊື່ແກງຢ່າງນຶ່ງ ເປັນອາຫານຈີນ, ຫມໍ້ແກງຢ່າງນີ້ ແມ່ນໂລຫະ ມີບ່ອນໃສ່ຖ່ານພ້ອມ ເວລາຈະກິນ ຍົກຫມໍ້ມາຕັ້ງໂລດ ບໍ່ຕ້ອງຕັກໃສ່ຖ້ວຍ (ຈ.)
ເກົາໄສ
(ເບິ່ງ ໂກໄສ)
ເກົ່າ
ວ. ບໍ່ໃຫມ່, ແກ່, ເຫິງນານ, ເສົ້າຫມອງ.
ເກົ້າ
1 ວ. ຈຳນວນນັບຢູ່ລະຫວ່າງ ແປດ ກັບ ສິບ, ເລກ 9. 2 ນ. ຜົມ, ກ. ມ້ວນຜົມເຂົ້າຂອດໄວ້ເທິງຫົວ.
ເກົ້າຜົມ
ນ. ຜົມທີ່ມັດຂອດໄວ້ເທິງຫົວ; ກ. ມ້ວນຜົມເຂົ້າແລ້ວຂອດໄວ້ເທິງຫົວ.
ເກົ້າອີ້
ນ. ຕັ່ງອີ້, ບ່ອນນັ່ງທີ່ມີແນວອິງ.
ເກ່ເດ່
ວ. ພົ້ນອອກໄປ, ຍາວລື່ນອອກ.
ເກ້
ວ. ປອມ, ບໍ່ແມ່ນຂອງແທ້.
ເກ້ງ
ວ. ໃຫຍ່ (ຫມາຍຈະເພາະ ຄວາມແມ່ຕົວໃຫຍ່ໆ ເອີ້ນ ຄວາມແມ່ເກ້ງ)
ເທ
ກ. ຖອກ
ເທດ
1. ນ. ບ້ານເມືອງ, ປະເທດ, ທ້ອງທີ່, ທີ່: ວ. ຕ່າງປະເທດ (ປ.ເທສ) 2. ກ. ສະແດງທັມ, ສັ່ງສອນ (ປ. ເທສນ)
ເທພາ
ນ. ເທວະດາ (ປ. ເທວ)
ເທພີ
(ເບິ່ງ ເທວີ)
ເທວະ
ນ. ເທວະດາ, ຜູ່ປະເສີດ (ປ.)
ເທວະທັມ - ເທວະທຳ
ນ. ທັມຂອງເທວະດາ, ທັມຂອງຜູ່ປະເສີດ ຄື ຫິຣິ: ຄວາມອາຍບາບ, ໂອດຕັບປະ: ຄວາມຢ້ານບາບ.
ວັຈນານຸກົມພາສາລາວ ໂດຍ ມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌ LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ, ລາວແປລາວ, ລາວແປອັງກິດ ແລະອັງກິດແປລາວ.
  ຄວາມເປັນມາ໑໐ ອັນດັບສົ່ງຄຳຕິຊົມເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ຂຶ້ນເທິງສຸດ
© ໒໐໐໙ - ໒໐໑໐ LaoDictionary.net XHTML | CSS ລະບົບຄຳສັບໂດຍ Glossword ໑.໘.໑໑